Dôležité správy

Sme spokojní s dosiahnutým výsledkom Veľká práca informácií a dlhý boj proti zneužívaniu zvierat začína niesť ovocie. To všetko vďaka celosvetovej spolupráci s ICBD, ktorá z Talianska viedla nás k riešeniam problémov, ktoré postihli Slovensko už roky.

Post
Archiv
  • Facebook Basic Square